ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวงประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่ ... องค์กรโปร่งใส"
กปภ.สาขาคลองหลวงประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่ ... องค์กรโปร่งใส"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง นำโดย นายภวัต แผลงศรีผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง พร้อมด้วยพนักงาน จัดกิจกรรม"ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง  เพื่อแสดงเจตนารมณ์การเป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทำงานด้วยความสุจริต เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพและการบริการ
...............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937