ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุม Morning Talk ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุม Morning Talk ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


           เมื่อวานนี้ (12 ตุลาคม 2559) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผอ.กปภ.ข.2 พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม Morning Talk ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 จ.สระบุรี โดยติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายการทำงานในปีงบประมาณใหม่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป
.................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 

 

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937