ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวงจัดประชุมพนักงานครั้งที่ 1/2560
กปภ.สาขาคลองหลวงจัดประชุมพนักงานครั้งที่ 1/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง จัดประชุมพนักงาน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 โดยมี นายภวัต  แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2560 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำความเข้าใจให้การปฎิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ีดีในการปฎิบัติงานร่วมกันของพนักงาน .............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937