ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก "โครงการโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว"
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก "โครงการโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม
   
          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง มอบหมายให้นายกรีธา พันธุ์ฤกษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดบูธประชาสัมพันธ์ในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก "โครงการโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว" ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
          ทั้งนี้ กปภ.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เรื่อง"การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ซึ่ง "โครงการโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว" เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ วว. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะให้กับเยาวชนได้เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ภายใต้แนวคิด " O – Z – O – N – E "  โดย กปภ. ได้มีส่วนในการร่วมสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
.............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937