ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมายแจกน้ำดื่มในกิจกรรมมุทิตาคัพ ประจำปี 2559
กปภ.สาขาพิมายแจกน้ำดื่มในกิจกรรมมุทิตาคัพ ประจำปี 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมายเข้าร่วมกิจกรรม "มุุทิตาคัพ ประจำปี 2559" โดยได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 600 ขวด ไปร่วมแจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ณ บริเวณที่จัดงานสนามลานพรมทัต พร้อมนี้ยังได้ออกพบปะผู้ใช้น้ำแจกน้ำดื่ม ณ บริเวณตลาดไนซ์บาร์ซ่า อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยได้รับเสียงตอบรับความพึงพอใจจากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก
...................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937