ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) จัด Morning Talk ครั้งที่ 1/2560
กปภ.สาขารังสิต(พ) จัด Morning Talk ครั้งที่ 1/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2559 นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ในฐานะรักษาการผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า (Morning Talk)" เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมาจากหัวหน้างานในสังกัด พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2560
.............................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937