ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดสว่างอากาศ ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดสว่างอากาศ ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นำโดยนางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการฯ มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดสว่างอากาศ หมู่ 2 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวดไปแจกจ่ายให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมนี้ยังได้ร่วมปลูกป่า และปล่อยพันธุ์ปลาอีกด้วย
.....................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937