ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จัดกิจกรรม "ที่นี่องค์กรโปร่งใส"
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จัดกิจกรรม "ที่นี่องค์กรโปร่งใส"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" ณ สำนักงาน กปภ.สาขาพระพุทธบาท จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 23 กันยาย 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์การเป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำงานด้วยความสุจริตเพื่อประชาชนตามนโยบายของ กปภ.
...........................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937