ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ผู้ว่าการ กปภ.ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย กปภ.สาขารังสิต(พ)
ผู้ว่าการ กปภ.ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย กปภ.สาขารังสิต(พ)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 59 นายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ), น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กปภ.เขต 2, กปภ.สาขาในพื้นที่ จ.ปทุมธานี และพนักงาน กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การต้อนรับนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารังสิต(พ) เพื่อพบปะพนักงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดย ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) และผู้แทน กปภ.เขต 2 ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานของสาขาในปีงบประมาณ 2559 ตลอดจนโครงการลงทุนในปีงบประมาณ 2560 - 2565 เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคต
.......................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937