ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กัน ณ หมู่บ้านแก้วขวัญ
กปภ.สาขารังสิต(พ) ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กัน ณ หมู่บ้านแก้วขวัญ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) พร้อมด้วยนายนิรัญต์ สุจันทร์ศรี หัวหน้างานบริการฯ 1 นายวรเศรษฐ์ สุริยกานนท์ หัวหน้างานบริการฯ 3 และพนักงานในสังกัด ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ตาม"โครงการเติมใจให้กัน" เพื่อให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา และรณรงค์การใช้น้ำประปาอย่างประหยัด ณ หมู่บ้านแก้วขวัญ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937