ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี จัดกิจกรรม Morning Talk พร้อมรวมประกาศเจตนารมณ์ ที่นี่..องค์กรโปร่งใส
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี จัดกิจกรรม Morning Talk พร้อมรวมประกาศเจตนารมณ์ ที่นี่..องค์กรโปร่งใส
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 59 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการฯพร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk โดยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน และการจัดทำแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2559 พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ที่นี่...องค์กรโปร่งใส บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความสุจริต เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพ และสร้างความสุขเพื่อปวงชน
.....................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937