ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ. สาขาปทุมธานี และ สาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2559 จาก รมต.ประจำสำนักนายกฯ
กปภ. สาขาปทุมธานี และ สาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2559 จาก รมต.ประจำสำนักนายกฯ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี และ สาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2559 เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) โดยมีนายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) , นางสาวทัศนีย์ แซ่เตีย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) , นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี และนายบุญเลิศ กมลวิบูลย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุดร(ชั้นพิเศษ)เป็นผู้แทนในการรับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบโล่และตรารับรองฯ ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 2 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร
.................................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937