ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครราชสีมาประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่ ... องค์กรโปร่งใส"
กปภ.สาขานครราชสีมาประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่ ... องค์กรโปร่งใส"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา นำโดย นายนพดล  พุ่มกันภัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม ที่นี่... องค์กรโปร่งใส พร้อมประกาศเจตนารมณ์ และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต รณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกในการทำงานด้วยความสุจริต ตามนโยบายของผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
.........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937