ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรม “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส”
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรม “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส”
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 นำโดยนางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ รณรงค์กระตุ้นจิตสำนัก ส่งเสริมพฤติกรรมโปร่งใสของผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนปราศจากคอรัปชั่น เป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการบริการประชาชนด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว เป็นธรรม ตามนโยบาย องค์กรโปร่งใส ของ กปภ.
........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937