ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่องประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่องค์กรโปร่งใส"และประชุมmorning Talk&Wsp ประจำเดือนกันยายน 2559
กปภ.สาขาปากช่องประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่องค์กรโปร่งใส"และประชุมmorning Talk&Wsp ประจำเดือนกันยายน 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 21 กันยายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง โดยนางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม MORNING TALK  และประชุม wsp โดยมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ในการทำงาน บอกเล่าพฤติกรรมค่านิยมองค์กรของแต่ละคน เน้นการทำงานเชิงรุก เข้าถึงประชาชน บริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร พร้อมทั้งได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์  "ที่นี่องค์กรโปร่งใส" โดยเน้นย้ำ การทำงานด้วยความสุจริต ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างจริงจัง ตามนโยบายของท่านผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค
................................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937