ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 12/2559
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 12/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  "Morning Talk"    ครั้งที่ 12/2559  คัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนกันยายน 2559 ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์) ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 07.00–08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)
          กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม 5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน  จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ  น้ำชา กาแฟ  โอวัลติน และข้าวต้มไก่  ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้
          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดกิจกรรมสนทนายามเช้า"Morning Talk" ครั้งที่ 12/59 และพูดคุยกับพนักงานเกี่ยวกับการทำงานหลายประเด็น เช่น
-ถ่ายทอดนโยบายของผู้ว่าการฯเรื่องการดำเนินกิจกรรมตามคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์) เช่น สนทนายามเช้า เติมใจให้กันฯ ที่สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการอยู่แล้ว นั้น  ให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้น้ำให้มากขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์ เมื่อมีการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำมาขอติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา ทำให้มีผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้น จำหน่ายน้ำได้มากขึ้น เพิ่มรายได้มากขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายที่ กปภ. กำหนดและมีแผนออกพบปะ เยี่ยมเยียนผู้ใช้น้ำรายใหญ่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์อันดี กับผู้ใช้น้ำ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เมื่อเกิดเหตุท่อขนาดใหญ่แตกชำรุด ส่งผลกระทบวงกว้าง ต้องประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางให้ทั่วถึงให้มากที่สุด เพื่อลดข้อร้องเรียน 
-ขอให้ทุกงานดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาเนื่องจากเดือนนี้สิ้นปีงบประมาณ 
-เนื่องจากผจก.ฯจะเกษียณอายุงาน ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานและปฏิบัติหน้าที่ ที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประชาชนและองค์กร กปภ. จะได้อยู่รอด ตลอดไป  หากมีข้อขัดข้อง สงสัยสิ่งใดในการปฏิบัติงานยังสามารถปรึกษาหารือ หรือสอบถามได้ตลอดเวลา และอวยพรให้ทุกคน เจริญก้าวหน้าในการทำงาน (พนักงานทุกคนพร้อมใจกันปรบมือ อย่างกึกก้อง และพร้อมเพรียงกัน)
          ต่อมาเป็นการเน้นย้ำให้พนักงานนำค่านิยมองค์กร "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน" และ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 11 ข้อ โดย ผู้จัดการฯ ย้ำว่าการนำมาปฏิบัติให้เคยชิน จนเป็น  "วัฒนธรรมองค์กร" นอกจากเพื่อภาพลักษณ์ขององค์กร แล้ว ยังตรงกับนโยบายองค์กรโปร่งใส ของ ผู้ว่าการ กปภ. และนโยบายต่อต้านทุจริต ของรัฐบาล จึงขอให้จดจำ และปฏิบัติให้ได้ และได้สุ่มสอบถามพนักงาน พร้อมทั้งยกตัวอย่างกิจกรรมตามพฤติกรรมฯ พนักงานตอบคำถามได้เป็นอย่างดี ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน 
          จากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน  โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ  และผลการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน   ได้แก่  นายศุภสิทธิ์ ภู่สุดแสวง  นายช่างโยธา 6  เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุสาหะ อุทิศเวลาให้กับการทำงาน อัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี  เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน  จึงทำให้เพื่อนร่วมงาน   โหวตให้เป็น "ดาวเด่นประจำเดือน"
............................................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937