ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2มอบน้ำดื่มสนับสนุนการจัดโครงการวันปลอดรถ ลดโลกร้อน (CAR FREE DAY)
กปภ.ข.2มอบน้ำดื่มสนับสนุนการจัดโครงการวันปลอดรถ ลดโลกร้อน (CAR FREE DAY)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 โดย นางสิรินันทน์ ชินคชบาล ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,200 ขวด แก่เทศบาลเมืองสระบุรี เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ในโครงการวันปลอดรถ ลดโลกร้อน (Car Free Day) เพื่อลดการใช้พลังงานและกระตุ้นให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา
.............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937