ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า พร้อมร่วมแสดงเจตนารมณ์ ที่นี่...องค์กรโปร่งใส
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า พร้อมร่วมแสดงเจตนารมณ์ ที่นี่...องค์กรโปร่งใส
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค นำโดยนายชวลิต วรชิน ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า โดยติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Water Safety Plan and Preventive Maintenance Regulator) พร้อมจัดกิจกรรม "ที่นี่..องค์กรโปร่งใส" ประกาศเจตนารมณ์ในด้านการทำงานด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรมในการทำงาน เพื่อการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกยิ่งๆขึ้นไป
..........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937