ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 ประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่ ... องค์กรโปร่งใส" ร่วมกับ กปภ.ในสังกัด 30 สาขา ณ กปภ.สาขาโนนสูง
กปภ.ข.2 ประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่ ... องค์กรโปร่งใส" ร่วมกับ กปภ.ในสังกัด 30 สาขา ณ กปภ.สาขาโนนสูง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2  จัดกิจกรรมโครงการ "ที่นี่ .. องค์กรโปร่งใส" ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค 30 สาขาในสังกัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง โดยมีนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม และ นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4 ) นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด และพนักงานเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การถือป้ายเดินรณรงค์ต่อต้านการคอร์รับชั่น ,  การกล่าวประกาศเจตนารมณ์ ที่นี่ .. องค์กรโปร่งใส ร่วมกันของผู้บริหารและพนักงาน และ การรับมอบป้ายประกาศโครงการ "ที่นี่ .. องค์กรโปร่งใส" จากท่านผู้ว่าการฯ แก่ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขา
.........................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937