ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมงานกีฬาสีเขต 2 พร้อมร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตและงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๕9
กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมงานกีฬาสีเขต 2 พร้อมร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตและงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๕9
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 10 กันยายน ๒๕๕๙ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ร่วมงานกีฬาสีเขต 2 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์กร  โดยมี กปภ.สาขาในสังกัด กปภ. เขต 2 ทั้งสิ้น 30 สาขา ร่วมงานกีฬา พร้อมกันนี้ในช่วงเย็นได้มีพิธีแสดงมุทิตาจิตและงานเลี้ยงสังสรรค์ เกษียณอายุราชการของผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กปภ. เขต 2 จำนวน 23 ราย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์ตลอดการทำงานมาโดยตลอด โดยมีนายประกอบ พิทยาภรณ์ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เป็นประธานในพิธี ณ ที่ทำการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937