ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูงจัดพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ประจำปี 2559
กปภ.สาขาโนนสูงจัดพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ประจำปี 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง จัดพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ณ สวนสาธารณะหนองกรด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยมีนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค , ว่าที่ร้อยตรีนิรันตร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา และ ดร.รวิวรรณ ถิ่นยืนยง ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานร่วมในพิธี พร้อมนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ได้ติดตั้งแท่นบริการน้ำประปาดื่มได้เพื่อให้บริการประชาชน จำนวน 2 จุด คือ บริเวณสวนสาธารณะหนองกรด และ สวนสาธารณะโนนนา อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา และหลังจากนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูงจะเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้ดื่มได้ตลอดไป
.......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937