ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ออกพบปะลูกค้า ตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ออกพบปะลูกค้า ตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)  โดย  นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายเชิดชาย มนชม หนง.ผลิต      นายนคร ขอแนบกลาง หนง.บริการฯ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด ออกพบปะลูกค้าตามโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน  ครั้งที่  3ประจำปีงบประมาณ 2559  โดยการนำรถบริการเคลื่อนที่  PWA Moving Service  ออกพบประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ รับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้ความรู้เรื่องระบบประปา การใช้น้ำอย่างประหยัด ถูกวิธี และประชาสัมพันธ์ ชี้แจงคุณภาพน้ำของ กปภ. เปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำของ อบท. ในวันที่  8 กันยายน 2559  ระหว่างเวลา  17.00–19.00 น.  ณ  หมู่บ้านสมฤทัยวรรณ 3 หมู่ที่13 ต.อุทัย อ.อุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่ผู้ใช้น้ำ กลับจากการทำงาน ทำให้ได้พบปะกับผู้ใช้น้ำเกือบจะครบทุกหลังคาเรือน สร้างความประทับใจกับผู้ใช้น้ำ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับองค์กร
........................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937