ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ( Morning Talk ) ครั้งที่ 6
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ( Morning Talk ) ครั้งที่ 6
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 8 กันยายน 2559  นายวรดี  ชินคชบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงานภายในหน่วยงาน  พร้อมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละสายงานและหารือแนวทางการเพิ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  แนวทางการลดหนี้ค่าน้ำประปาค้างชำระและการดำเนินงาน "กปภ.สาขาอ่างทอง องค์กรโปร่งใสไม่มีทุจริต"   พร้อมนำเสนอความรู้เรื่อง "การปันส่วน"   กิจกรรมส่งท้ายเป็นการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2559 ซึ่งผลการคัดเลือกได้แก่ นายบุญช่วย  สดแสงจันทร์  พนักงานอ่านมาตรและเก็บเงิน 5 และได้รับมอบของที่ระลึกจากผู้จัดการ    
................................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937