ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เข้าศึกษาดูงาน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เข้าศึกษาดูงาน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 59 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำโดยนายชาญชัย จันทบาล ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีติดต่อกับหน่วยงานราชการด้านต่างๆ โดย กปภ.สาขาบ้านหมี่ ได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา และอธิบายขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นกันเอง ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่น้องๆได้เป็นอย่างมาก
.......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937