ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี นำรถ PWA Moblie Service ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี นำรถ PWA Moblie Service ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด นำรถ PWA Mobile Service ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี พร้อมกันนี้ยังได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปา โดยในวันดังกล่าวมีประชาชนมาใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย
........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937