ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่องออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่
กปภ.สาขาปากช่องออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม
          วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานโครงการ "เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน"  บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดดอนสว่าง ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดย นางดวงทิพย์   พิทักษานนท์กุล ผู้จัดการ และพนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน ๔๐๐ ขวด
.................................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937