ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี มอบน้ำดื่ม กปภ. ในงาน “วันสตรีไทยจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2559”
กปภ.สาขาปทุมธานี มอบน้ำดื่ม กปภ. ในงาน “วันสตรีไทยจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2559”
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี นำโดยนางนฤมล สิริกุล หัวหน้างานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ได้มอบน้ำดื่ม ตรา กปภ. ให้แก่ผู้แทนของจังหวัดปทุมธานี เนื่องในงาน "วันสตรีไทยจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2559" เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงาน โดยมีนายสุรชัย  ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในงานดังกล่าว ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 
........................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937