ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กปภ.สาขาชุมพวงร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายนิเวศ โนรีเวช หัวหน้างานอำนวยการ นายศรัญญ์ ผาสีดา หัวหน้างานผลิต และ นายประสงค์ มณีมาส หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมอำเภอชุมพวง และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพวง  
          พร้อมนี้ นายประสงค์ มณีมาส หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนสิงหาคม 2559 ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2559 ซึ่งในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องดังกล่าวอาจมีผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์หรือก่อเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
...........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937