ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 11/2559
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 11/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม 5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน  จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ  น้ำชา กาแฟ  โอวัลติน และ ข้าวต้มหมู และ ข้าวต้มไก่  ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำงาน  โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยาได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และนำปัญหาที่พบเห็นของแต่ละงานมาปรับปรุงแก้ไข ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้  ได้แก่
          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดกิจกรรมสนทนายามเช้า"Morning Talk" ครั้งที่ 11/59 และพูดคุยกับพนักงานเกี่ยวกับการทำงานหลายประเด็น เช่น 
- กล่าวขอบคุณทีมงานที่ร่วมมือกันแจกน้ำดื่มให้บริการประชาชนในงาน "งานศิลป์ของแม่" ณ ศูนย์ศิลปาชีพฯ บางไทร ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร
- เนื่องจากปัจจุบัน สังคมออนไลน์รวดเร็วมาก ดังนั้นการให้ข่าวสารต่อสื่อมวลชน หรือประชาชนทั่วไป ที่จะนำไปออกสื่อ ต้องเป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงาน พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้นำเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน ต้องนำเสนอผู้จัดการฯ ทุกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ให้ถูกต้อง
- เมื่อผู้ใช้น้ำถามคำถามเกี่ยวกับการให้บริการของ กปภ. ซึ่งดำเนินการโดยผู้รับจ้าง ให้ตอบคำถามของผู้ใช้น้ำด้วย อย่าอ้างว่าผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการ หากไม่แน่ใจให้สอบถามหัวหน้างาน หรือรับเรื่องไว้ก่อน แล้วให้คำตอบภายหลัง
          นางอังสนา เจียมศรีวงศ์  ผช.ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยาแจ้งว่าได้เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น ซึ่งสาเหตุโดยส่วนใหญ่ เป็นการปฏิบัติงานแบบตามกันไป เคยทำมาอย่างไรก็ทำไปแบบนั้น ผู้จัดการฯ กล่าวเสริมว่าในการปฏิบัติงานต้องยึดตามระเบียบเป็นหลัก หากปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแล้ว ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะผิดระเบียบ
          ต่อมาเป็นการเน้นย้ำให้พนักงานนำค่านิยมองค์กร "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน" และ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 11 ข้อ โดย ผู้จัดการฯ ย้ำให้พนักงานจดจำให้ได้ทุกคน นำมาปฏิบัติให้เคยชิน จนเป็น  "วัฒนธรรมองค์กร" เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรในอนาคตต่อไป
          จากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน  โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ  และผลการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน   ได้แก่  นางอังสนา เจียมศรีวงศ์     ผช.ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุสาหะ อุทิศเวลาให้กับการทำงาน อัธยาศัยดี มนุษย-สัมพันธ์ดี  เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน  จึงทำให้เพื่อนร่วมงาน  โหวตให้เป็น "ดาวเด่นประจำเดือน"
.......................................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937