ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๕๙ และร่วมกิจกรรม ๕ ส.
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๕๙ และร่วมกิจกรรม ๕ ส.
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน กปภ.ข.๒ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยหลังจากเสร็จสิ้นการถวายพระพรฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส. ทำความสะอาด บริเวณอาคารสำนักงาน และคลังพัสดุ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และสร้างบรรยากาศในการทำงาน
............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937