ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมพิธีโครงการงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙
กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมพิธีโครงการงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้ นายมนต์ชัย  กองสุทธิ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีภาคเช้าถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนธัญรัตน์ อำเภอธัญบุรี และในพิธีภาคค่ำ มอบหมายให้ นายสุพัฒน์  ทองอินทร์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ริมเขื่อนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นราชสักการะ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา             ๑๒ สิงหามหาราชินี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937