ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาครบุรีพบประชาชนในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน
กปภ.สาขาครบุรีพบประชาชนในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี โดยนายบันลือศักดิ์ ศรีสิทธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี พร้อมด้วยพนักงานรวมทั้งหมด ๑๒ คน ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ในเขตจำหน่ายน้ำเสิงสาง ต. เสิงสาง อ. เสิงสาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บริการลูกค้า ดังนี้ ทำการซ่อมท่อแตกท่อรั่วภายในบ้านผู้ใช้น้ำ จำนวน ๗ ราย , ทำการซ่อมท่อแตกท่อรั่วภายนอก จำนวน ๔ จุด , ตรวจเช็คมาตรวัดน้ำ และล้างมาตร จำนวน ๑๕ ราย , ให้คำปรึกษาเรื่องระบบประปาภายในบ้าน จำนวน ๒๒ ราย , รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ จำนวน ๒๐ ราย พร้อมนี้ ยังได้ให้คำแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ กปภ. ..............................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบ่จำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937