ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงจัดกิจกรรมมุ่งมันเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2559
กปภ.สาขาชุมพวงจัดกิจกรรมมุ่งมันเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 นางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ออกจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล ม.14 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา พร้อมทั้งให้บริการซ่อมท่อแตกท่อรั่วให้แก่ผู้ใช้น้ำฟรี , รับชำระค่าน้ำประปา , รับเรื่องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำและเข้าถึงผู้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง พร้อมนี้ยังรับฟังปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ผู้ใช้น้ำเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
....................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937