ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 และ กปภ.สาขาครบุรี ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
กปภ.ข.2 และ กปภ.สาขาครบุรี ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี โดย นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 , นายบันลือศักดิ์ ศรีสิทธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการสาขาในสังกัด และพนักงาน จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2259 จำนวน 84 ไร่ ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และส่วนราชการในพื้นที่อำเภอครบุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ท้องที่บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 20 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดยมีนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีประชาชนร่วมกิจกรรมเกือบ 2,000 คน
          สำหรับกิจกรรมปลูกป่าจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือแบบประชารัฐร่วมใจปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบุ 84 พรรษา ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี เป็นหน่วยงานผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจรรม เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ใช้น้ำดิบจากเขื่อนลำแชะเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาส่งจ่ายแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาในหลายพื้นที่ จึงมีโครงการปลูกป่าต้นน้ำในพื้นที่อำเภอครบุรีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าและ เพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้น
........................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937