ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต (พ) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจน้ำประปาลาวศึกษาดูงาน
กปภ.สาขารังสิต (พ) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจน้ำประปาลาวศึกษาดูงาน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 4 ส.ค.59 นายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้ น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการฯ นำพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากรัฐวิสาหกิจน้ำประปาลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการประปานครหลวง (กปน.) ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริการลูกค้าและระบบการออกบิลค่าน้ำประปา (Call center and Billing System) ณ กปภ.สาขารังสิต (พ) เพื่อศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานอีกด้วย
...........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937