ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดท่าทราย อ.บ้านนา จ.นครนายก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดท่าทราย อ.บ้านนา จ.นครนายก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา โดยนายสุภรณ์ เฉลียวบุญ ผู้จัดการฯ มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ วัดท่าทราย ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 72 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่หน่วยงานราชการและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกันนี้ยังได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี ซึ่งสร้างภาพลักษณ์ และความประทับใจได้เป็นอย่างมาก
........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937