ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก จัดประชุมสนทนายามเช้าประจำเดือน ก.ค. 59
กปภ.สาขานครนายก จัดประชุมสนทนายามเช้าประจำเดือน ก.ค. 59
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 กปภ.สาขานครนายก  โดยนายกฤษณ์  ก้อนนาค  ผู้จัดการกปภ.สาขานครนายก พร้อมหัวหน้างานและพนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขานครนายก ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) และประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2559  เพื่อสร้างความสามัคคีและ แก้ไขปัญหาลดน้ำสูญเสีย อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร กปภ. และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร พร้อมกันนี้ ผู้จัดการ กปภ.สาขานครนายก ได้มีการมอบรางวัลให้ นางสาวทองฤทธิ์  เปรมใจ  ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3  พนักงานดาวเด่นประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กรต่อไป
......................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937