ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิกรมชลประทานพร้อมคณะ
กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิกรมชลประทานพร้อมคณะ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 นางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้นายคมศักดิ์  เศษสิลา ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิกรมชลประทานพร้อมคณะ และร่วมหารือแนวทางการบริหารการจัดการน้ำพื้นที่สถานีผลิตน้ำคลอง 13 เพื่อแสดงถึงความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานและการประปาส่วนภูมิภาค
.....................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937