ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) จัด Morning Talk ซักซ้อมการประเมินสมรรถนะความสามารถพนักงาน
กปภ.สาขารังสิต(พ) จัด Morning Talk ซักซ้อมการประเมินสมรรถนะความสามารถพนักงาน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 59 นายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้ น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการฯ จัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า (Morning Talk)" เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับหัวหน้างานและตัวแทนพนักงานในสังกัดในประเด็นการประเมินผลสมรรถนะความสามารถของพนักงาน (Core Competency) ประจำปี 2559
...........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ)
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937