ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.แจกจ่ายให้บริการประชาชนในงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2559
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.แจกจ่ายให้บริการประชาชนในงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา และถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2559 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 600 ขวด ไปให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมประเพณีดังกล่าว ทั้งนี้ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของอำเภอพระพุทธบาท โดยจะจัดขึ้นในวันเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี
........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937