ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดคีรีวัน อ.เมือง จ.นครนายก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดคีรีวัน อ.เมือง จ.นครนายก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก โดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการฯ มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ณ วัดคีรีวัน หมู่ 1 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 500 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ยังได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา และแนะนำวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด ซึ่งสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมาก
........................................................
 งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937