ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เทคนิคสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการให้บริการ” ของ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เทคนิคสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการให้บริการ” ของ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี นำโดย นางสาวจงจิตร์ ศรีแก่นกุด ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยคณะพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี ร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการให้บริการ" ซึ่งจัดโดย บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด จุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานและลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีผู้เข้าอบรมจากการประปาส่วนภูมิภาคของจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 4 สาขา คือ ปทุมธานี,รังสิต(พ.),คลองหลวง และธัญบุรี ร่วมอบรมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีอาจารย์สุธิดา  แสงเพชร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ และทั้งยังได้มีการศึกษาดูงานระบบจ่ายน้ำของบริษัทฯ อีกด้วย ณ ห้องประชุม บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
.........................................................
 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937