ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี มอบน้ำดื่ม กปภ. ในกิจกรรม “งานปั่นจักรยาน 100 ปี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี”
กปภ.สาขาปทุมธานี มอบน้ำดื่ม กปภ. ในกิจกรรม “งานปั่นจักรยาน 100 ปี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี”
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม2559 นำโดยนางนฤมล สิริกุล หัวหน้างานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ได้มอบน้ำดื่ม ตรา กปภ. ให้แก่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานในกิจกรรม "งานปั่นจักรยาน 100 ปี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี"ซึ่งจัดโดยอำเภอลาดหลุมแก้ว ภายในงานมีการร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป โดยมีนายสุรชัย  ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานและนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
.................................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937