ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) เข้าศึกษาดูงานมาตรวัดน้ำของ กปน.
กปภ.สาขารังสิต(พ) เข้าศึกษาดูงานมาตรวัดน้ำของ กปน.
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม
          เมื่อเร็วๆ นี้ นายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) มอบหมายให้นายวัฒนะ ยันต์วิเศษ หัวหน้างานบริการฯ 2 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าศึกษาดูงานการทดสอบความเที่ยงตรงและการซ่อมแซมมาตรวัดน้ำของการประปานครหลวง ณ ส่วนทดสอบมาตรวัดน้ำ ฝ่ายมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
.........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ)
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937