ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานีร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
กปภ.สาขาปทุมธานีร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี นำโดยนายขวัญชัย  กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานีเข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในโครงการดังกล่าว ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937