ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่องร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่๑๐
กปภ.สาขาปากช่องร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่๑๐
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดยนางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ซึ่งวาระการประชุมครั้งนี้ ผจก. ได้แจ้งการรับทราบเกี่ยวกับนโยบายของท่าน ผู้ว่าการ กปภ. ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบเพื่อนำมาใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำให้พนักงานช่วยกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งให้พนักงานทุกคนบอกเล่าพฤติกรรมค่านิยมองค์กร ของแต่ละคน ให้โอกาสให้พนักงาน ได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาการทำงานเพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน และภาคบ่ายได้ติดตามการจัดทำรายงานWSPเพื่อให้หัวหน้างานและพนักงานทราบถึงขั้นตอนในการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น   รวมถึง การคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ๓ ประจำปี ๒๕๕๙
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937