ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่องจัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๒/๑๕๕๙
กปภ.สาขาปากช่องจัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๒/๑๕๕๙
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดย นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน โดยออกรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ อัตราค่าน้ำประปา พร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการใช้น้ำอย่างถูกวิธี ณ บ้านพรหมประดิษฐ์  และหมู่บ้านซับม่วง ม.๔ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
..............................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน


 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937