ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 ประชุมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิหาคม 2559
กปภ.ข.2 ประชุมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิหาคม 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 โดย นายกิตติพงศ์ สมพงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วย นายนพดล พุ่มกันภัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค  นายบันลือศักดิ์ ศรีสิทธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี พร้อมด้วย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอครบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอครบุรี  เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 บริเวณพื้นทีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ท้องที่บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 20 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559

              สำหรับกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในครัั้งนี้ เป็นความร่วมมือ ของจังหวัดนครราชสีมา และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รวมถึง หน่วยงานราชการ บริษัทฯ ห้างร้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอครบุรี เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และยังเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ผืนป่าที่ยึดคืนตามยุทธการทวงคืนผืนป่าของกรมป่าไม้

...........................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937