ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ
กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ โดยนายชาญชัย จันทบาล ผจก.กปภ.สาขาบ้านหมี่  นำทีมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดี และความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วย

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937