ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านนา ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดเกาะพิกุลศรีโสภณ อ.บ้านนา จ.นครนายก
กปภ.สาขาบ้านนา ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดเกาะพิกุลศรีโสภณ อ.บ้านนา จ.นครนายก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา นำโดยนายสุภรณ์ เฉลียวบุญ ผจก.กปภ.สาขาบ้านนา มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดเกาะพิกุลศรีโสภณ ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 144 ขวดไปแจกจ่ายให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ยังได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา ซึ่งสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมาก

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937